The Van Jaarsveld family has a deep rooted love for the Brahman breed and is known as outdoor people with a love for nature and animals in general.   Marinus grew up having animals around him and having a lot to do with live stock and due to his love for livestock he did a Auctioneer course in 2002 with the purpose to hold livestock auctions. 

In 2008 after  having 10 years’ experience of testing and trying various breeds we became involved in breeding with stud animals.   Our endeavor is to produce good adjusted veld animals with outstanding walking ability, female animals with outstanding maternal characteristics that produces  a good veld calf on a yearly basis.  All our animals are strictly screened for fertility and temperament and also grazes upon strenuous Heart Water, Red Water and Gall sickness veld rooted deep in the Bushveld near Thabazimbi that is thus known for its hardness.   Our animals graze on sweet veld and live and survive from the veld alone.  These animals are use to walking great distances on a daily basis for water etc. and we also endeavor to raise our calves to be tame.  The animals that do not make the screenings are culled.   You can’t go wrong with Bushveld Brahman!

We changed our branding to ASM in 2010 which is Marinus’ and son Maritz’ initials thus to continue the family tradition for future generations.   The breeding and all the chosen bulls as well as the AI selections is done by Marinus himself in his striving to produce good adjusted, functional animals that can live and survive on bushveld grass and to transform grass into meat.  Since the year 2009 the Van Jaarsveld family has been full owners of the Meadowood Brahman Stud.

Thank you for showing interest in the ASM brand.

 

Die Van Jaarsveld familie is buite-lewe mense, lief vir die buite-lewe, lief vir vee en is daar ‘n diep gewortelde liefde vir die Brahman ras. Marinus het groot geword en baie te doen gehad met vee van kleins af en het in 2002 weens sy voorliefde vir vee ‘n Afslaers kurses gedoen met die doel om vee veilings te hou.

Ons het in 2008 betrokke geraak om met stoetdiere te begin teel nadat ons vir ongeveer 10 jaar kommersiele kuddes gehad het en verskeie rasse beproef het.Ons strewe is om goed aangepaste veld beeste te produseer met uitstekende loop vermoë, vroulike diere met uitstaande moedereienskappe wat jaarliks ’n kalf produseer van die veld af. Al ons beeste word streng gekeur vir vrugbaarheid en temperament. Al ons beeste loop op strawwe Hartwater, Rooiwater en Galsiekte veld diep in die Bosveld  naby THABAZIMBI  wat bekend is vir sy hardheid. Dis soetveld gras en al ons diere leef van die veld af. Ons beeste loop daagliks aansienlike afstande om water te drink en word alle kalwers haltermak groot gemaak. Die wat nie die keuring slaag nie word uitgeskot. Jy kan nie verkeerd gaan met Bosveld Brahmane nie!

Ons brandmerk het ons in 2010 verander na ASM wat dan ook Marinus en Marnitz se voorletter is en so word die Familie tradisie voortgesit.  Die teel, al die gekose bulle en die KI seleksie is alles deur Marinus gedoen in die strewe om goed aangepaste, funksionele diere te teel wat op gras in die Bosveld kan oorleef en gras in vleis omskep. Sedert September 2009 is die van Jaarsveld familie vol-eienaars van die Meadowood Brahman Stoet.

Dankie dat u belangstelling toon in die ASM brand.

 

© 2011 - 2017  Meadowood Brahmane  •  Website Terms & Conditions  •  Website designed, maintained & hosted by 123 Internet